De Brakke Grond en Droog stellen gedurende één maand de toekomst van arbeid in vraag. De expositie Arbeid van de dag vormt het vertrekpunt voor ontmoetingen tussen denkers, doeners en alleskunners. Revital Cohen & Tuur van Balen, Thomas Lommée & Christiane Högner (Intrastructures / LoFi Studio), Pieter-Jan Pieters (OWOW), Carolien Van den Hole (MaisonCaro) onderzoeken als ‘artist in residence’ toekomstscenario’s van arbeid.

 

Cloud Crafts

“..but they are useless. They can give only answers.” Pablo Picasso on computers. He is about half right, they are useless because they are terrible in posing questions. That seems to be a unique human quality. What else makes us different then machines?

cloudcrafts-MC-1-tall

een open voorstel

als mogelijke toekomstvisie van de arbeid

technologie maakt ruimte

moleculaire assemblages

produceren je eigen producten

robots vervangen manuele arbeid

computers analyseren

en data stapelt zich op

wat is dan de nieuwe arbeid ?

in een horizontale structuur

zonder begin en einde

dat groeit en beweegt

een net, een web

werken in dat net is arbeiden

connecteren

verbanden verbinden

wikken & wegen

door te

analyseren

vergelijken

ordenen

verhouden

waarderen

schatten

etiketteren

onderscheiden

is de toekomst van de arbeid

een onzichtbare arbeid ?

Net Werken

werken in een net

waarbij het publiek

direct betrokken is

en deel uit maakt van processen

waarbij vraag en aanbod

afgestemd worden op elkaar

crowdsourcen van arbeid

een net van uitwisselingen

een spel van vraag en aanbod

waarbij kennis en vaardigheden

worden aangeboden

gewikt & gewogen

waarmee ze worden

gekoppeld en verbonden aan vragen

waarmee reële behoeftes

in kaart gebracht worden

zo ontstaat er een directe dienstverlening

de installatie

als tool voor crowdsourcing

om het netwerk te ontrafelen

om in kaart te brengen

welke ambachten in de ‘cloud’ ontstaan

 

cloudcrafts-MC-16

Ontwerp en produceer je in de toekomst je eigen producten, instrueer je robots of voer je juist uit wat een computer je opdraagt?Biedt technologie een verlossing van de tredmolen die arbeid heet, of een verlies aan identiteit of sociale context? De Brakke Grond en Hôtel Droog dagen een delegatie ontwerpers en kunstenaars uit om de tussengelegen wijk als werkplaats te beschouwen. 

Wat is de toekomst van de arbeid, onzichtbare arbeid? Werken in het Net, Net Werken? Is dat de nieuwe arbeid? Terwijl we zweten om het nieuwste technologisch vernuft onder de knie te krijgen, servers zich warm draaien onder de toestroom aan gegevens en de wolk aan onzichtbare, nieuwe data en kennis steeds groter wordt, reist langzaam de vraag: Wat kan de mens wat een computer niet kan? Wie de acceleratie even aan zich voorbij laat gaan, is de computer misschien wel slimmer af. Het brein in rust ontpopt zich als een creatieve connector, legt verrassende verbanden en innoverende correlaties. Deze creatieve mens laat met zijn humane vaardigheid zijn kunstmatige medemens ver achter.

Hierin ligt de toekomst van arbeid, stelt MaisonCaro. Ze roept de bezoeker op stil te staan en vraagt: wat is jouw Cloud Craft? Wat is die ene onvervangbare kwaliteit? Elke bijdrage aan de Cloud Craft genereert ideeën waardoor de wolk op zijn beurt rhizomatisch groeit. In dit groeiende netwerk laat de mens zijn meesterschap zien en worden zijn taken binnen de toekomst van arbeid gewaarborgd.
Bied je eigen Cloud Craft aan, waardeer met munten de craft waar vraag naar is of verbind de aangeboden crafts met elkaar.

Notes - Page 14

 

Research. What is the future of labour? Watch the video : click here

Wat als robots eigenlijk alles beter kunnen dan de mens? Wat als iedereen op deze wereld een Iphone wil hebben? Hoe verhouden technologie en economie zich tot elkaar? En hoe gaan we om met ethische kwesties?

Grote vragen over mens, technologie en werk waar we geen directe antwoorden op hebben, maar waar we niet omheen kunnen. Feest van de nieuwe arbeid op 1 mei 2014, de slotmanifestatie van #Arbeid van de dag die de Brakke Grond i.s.m. met Droog organiseerde, gaf een podium voor deze vragen.

De zes sprekers meden top down verhalen en plaatsten enkel impliciet en expliciet vragen die en public bediscussieerd werden. Gezamenlijk werd er een nieuw manifest uitgewerkt. Een manifest dat pleit voor kritische nieuwe vragen en het daarop doorvragen. Doe dit vooral via twitter #arbeidvandedag.


 Making of  watch the video: click here

Will you design and produce your own products in the future, issue instructions to robots, or rather do what a computer tells you? Does technology offer a way off of the treadmill of work, or a loss of identity or social context?  De Brakke Grond & the Droog gallery have challenged a delegation of designers and artists to see the neighbourhood between them as a workshop. Revital Cohen & Tuur van Balen, Thomas Lommée & Christiane Högner (Intrastructures / LoFi Studio), Pieter-Jan Pieters (OWOW), Carolien Van den Hole (MaisonCaro) will investigate as ‘artist in residence’ future scenarios concerning work.  Expect an exhibition comprising both their own oeuvre and this new research. The results may be surprising, but certainly not unthinkable.