De 7de Design Triënnale in Vlaanderen is een onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van design en naar de verantwoordelijkheid die de designers nemen binnen onze samenleving.

http://www.conflictanddesign.be

Deze triënnale focust op de manier waarop designers omgaan met conflictsituaties en op de impact van hun ontwerpen binnen onze samenleving. Meer nog, ‘conflict’ is voor hen de aanleiding om tot innoverende maatschappelijke designprocessen en –projecten te komen. Het verleent inhoud en betekenis aan hun werk. De tentoonstelling biedt stof tot nadenken over hoe we in de (nabije) toekomst genoodzaakt zullen zijn om op fundamenteel andere manieren met elkaar en met onze natuurlijke bronnen om te gaan.

De designers tonen hoe ze via hun designproces oplossingen bieden voor allerlei conflictvormen, van sociale conflicten tussen mensen onderling tot conflicten met de natuur, in de huidige economische situatie en in een ontwrichte samenleving. Een conflict wordt zelden of nooit als positief ervaren maar blijkt een noodzakelijke drijfveer voor innovatie. Geen innovatie om de innovatie, maar design met een duidelijk sociaal-maatschappelijk doel: het creëren van een betere woon-, leef en werkwereld.

De tentoonstelling presenteert designconcepten, -projecten, -objecten en -processen die zich voornamelijk situeren binnen relatief nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse designsector zoals user-centered design, social design, participatory design, process design, open source design, ethical design enz. Deze triënnale beperkt zich niet tot het presenteren van werk, maar stelt in de eerste plaats het designdenken en de ontwerpprocessen centraal, met als doel het publiek ook actief bij het geheel te betrekken.

In de tentoonstelling wordt dit gepresenteerd in vier categorieën: Conflict & Maatschappij, Conflict & Natuur, Conflict & Economie en Conflict & Conflict.

 

conflict & design

De 7de Design Triënnale in Vlaanderen is een onderzoek naar de maatschappelijke relevantie van design en naar de verantwoordelijkheid die de designers nemen binnen onze samenleving.
onder het thema Conflict & Maatschappij is het project Talking Pillow geselecteerd. SITE – CLICK HERE

Hoe kan textiel ervoor zorgen dat we meer met elkaar praten, onze schroom overstijgen en onze buurman aankijken? Caro Van den Hole is bezig met experiment, ervaringen ontwerpen, momenten maken. Om een sociaal textiel te ontwikkelen zag ze de meeste mogelijkheden in een soort kussen met lichten, lampen en geluid erbij, dat geactiveerd werd als je er op ging zitten. Dat kussen wilde ze helemaal uitwerken in textiel. Dus schakelaars in de stof zelf, een box in de stof zelf. Caro stikte en verlijmde geleidende draden tot een schakelaar en een speaker. Ze zocht een geschikt programma en kwam uit bij Arduino. TIO3 hielp mee bij het onderzoek. In het SteM werden de draden gebreid, in het MIAT werden de draden geweven. Het resultaat is een 7,5 meter lang kussen waar enkele draden uitsteken. Deze draden zijn de verbinding naar een lamp of een plug. In het kussen zitten vijf aparte compartimenten. Elk compartiment bevat gestikte circuits en schuim. In het schuim zitten hier en daar gaten. Als je op die plaatsen gaat zitten, komen de twee lagen gestikte circuits met elkaar in contact en wordt er een signaal gegenereerd. Deze signalen worden dan via Arduino geregisseerd om reacties te geven in geluid of aanspringende lampen, waardoor de gebruikers reageren en er met elkaar over spreken.

Het kussen is uitgebreid gebruikt in het Vooruitcafé. Mensen gaan nietsvermoedend op de bank zitten en lampen springen aan. Het werkt de hele dag door, maar ’s avonds is de impact het grootst. Het is een echte conversation piece gebleken, zowel tijdens het maakproces als tijdens het gebruik. Of zoals ze zelf zegt: ‘Het is een interactief kussen waar het virtuele werkelijk en zacht wordt. Een lang kussen als een zachte keten; een netwerk van te delen onderdelen. Een stoffen lamp, luidspreker en audioaansluiting zijn geïntegreerd in het kussen, alles om te delen en te gebruiken. Het kussen als spel waar de toeschouwers de spelers bekijken en toevallige passanten de toeschouwers aanschouwen. Waar onbekenden elkaar leren kennen en het virtuele werkelijkheid wordt.’ Omdat Talking Pillow helemaal via open source tot stand gekomen is, kan iedereen het hele proces, de bevindingen en het resultaat nalezen op haar site.

p364371489-4

Pillow-lowres-10

foto 2