world creativity forum

2012. Tablesetting for WFC.

How can a table scenography add a value to networking? This design custom made for a network event tries to connect and share.

Hoe kan een tafelkleed bijdragen aan de interactie, de ervaring en de uitwisselingen?

Tijdens het WC forum is het converseren, het netwerken een gegeven tussen mensen die elkaar

niet kennen. Hoe kan de tafelscenografie in dat proces een meerwaarde bieden ?

Dat is het uigangspunt voor dit concept, de tafel als medium, een drager voor de interactie en het

netwerk. digitale monochrome print, zoals een grote planafdruk op papier ( 120 gr )

[slideshow]