Verlangen Verlengen – Een creatieve zoektocht naar een duurzame visie.

Moth Factory als synthese van dit onderzoek, in de vorm van een interactieve installatie. Motten stoppen met ‘werken’ als de lampen branden. De lampen gaan enkel branden bij beweging rond het tapijt. De toeschouwer heeft een directe link met het proces en het resultaat.

 

designed by moths

2008. Graduation project for textile design in Ghent. Moth factory installation.

motINSTALLATIONWe leven in een wereld van niet-duurzame goederen, waar producten worden verlangd, gekocht, gebruikt en weggegooid. Zodat we dan opnieuw iets nieuws kunnen kopen. Waarom hebben mensen zo een korte relatie met producten? Hoe kan je mensen langer hun product laten verlangen? Hoe kan je als ontwerper daarop inspelen? Want, wat heeft het voor zin om producten te vervaardigen uit een duurzaam materiaal als de koper het na korte tijd weer weggooit. Duurzaamheid is niet enkele het recycleren, het is ook een visie, een strategie. Het is een weg om positieve veranderingen te veroorzaken. Een weg om emotionele waarde te koppelen aan onze producten rondom ons. Ik wil op zoek gaan naar ontwerpen en producten die oplossingen kunnen bieden aan de groeiende afvalberg, de snelle vergankelijkheid en de houdbaarheidsdatum. Niet enkel duurzaamheid als recycleren, maar een emotionele meerwaarde. Ik geloof dat ontwerpen meer is als alleen esthetiek. Het is een weg om positieve invloed uit te oefenen op sociale en ecologische veranderingen. Als ontwerper probeer ik een duidelijke visie te vormen omdat een productie begint bij een ontwerper. Deze verantwoordelijkheid wil ik dragen en er bewust mee omgaan. In mijn scriptie ‘ Eerste Hulp Bij Ontwerpen’ zoek ik dit uit.

 

mothsfactory-1

parelPIN

Dat wil zeggen: persoonlijk, ervaringsgericht, kritisch én herbruikbaar ontwerp. Tegenover de hedendaagse, maatschappelijke problematiek van schaalvergroting, kapitalisme en consumptiecultuur probeer ik mijn praktisch denken als ontwerpster te plaatsen. Er word met andere woorden getracht een beeld te vormen van wat in de huidige, tegelijk materialistische en dematerialiserende samenleving speelt om daarop als ontwerpster vanuit een gerijpte visie te kunnen inspelen.

In mijn zoektocht stel ik mij vragen rond de uniciteit van een product, de authenciteit, de houdbaarheid van een ontwerp en de ervaring errond.  Hoe kan je producten ontwerpen die mensen echt ‘graag zien’ – betekenis geven – hun hele leven bijhouden en later zelfs doorgeven aan familie?

In laatste instantie probeer ik voorbeelden van ontwerpen te schetsten dat weerstand biedt tegen zijn consumptie. Op een manier dat een object of dienst ervaren wordt met alle zintuigen, een belevenis die je niet snel vergeet. Ik probeer mijn ideeën te argumenteren in relatie tot de artistieke houding als vormgever in onze huidige samenleving. De huidige culturele en sociale consequenties van design in onze consumpiemaatschappij worden ondervraagt zowel filosofisch als artistiek.

 

caro-moths

 

 

[slideshow]