In samenwerking met Bert Heytens en Ellen De Vos.

In opdracht van Unizo,  de makers

Maker City

MaisonCaro’s  voorstel voor het curatorschap en scenografie van het evenement ‘de makers’ tracht het idee van  co-creatie op alle niveaus door te voeren, gaande van de organisatie in de vismijn over de inbedding in de stad tot de activering door de bezoeker. Maker City wilt het grote publiek aanspreken, inspireren en engageren met een laagdrempelig event. Laagdrempelig voor alle deelnemers; van de ondernemers, over de verkopers tot de bezoekers. Binnen deze editie van Maker City worden alle partijen betrokken in het maakproces vertrekkende vanuit de vooropgestelde sleutelbegrippen als decentralisatie, co-creatie en maakbaarheid.

In het weekend van 19 & 20 november 2016 zal de vismijn fungeren als één van de verkoops -en ondernemersbakens in Gent. In ‘het plein’ – dé centrale ruimte in de vismijn – zal een verschaalde versie van het evenement-principe worden opgebouwd onder de vorm van een scenografie; een concept die het marktidee omvormt in een totaalbeleving. In dit kader wordt elke ondernemer uitgenodigd om een specifiek en wervend element uit zijn of haar maakproces te laten opnemen. Deze elementen zullen op hun beurt deel uitmaken van een theaterervaring die de bezoeker zal warm maken om een persoonlijk parcours te volgen langs -en doorheen ateliers, werkplaatsen en verkooppunten in zowel de vismijn als verspreid in de stad.

Grondplan De Markt De Lieve copy

Screen Shot 2016-07-12 at 12.32.08